CCleaner 6.21.10918

CCleaner 6.21.10918

Piriform Ltd. – 58,1MB – Freeware – Windows Mac
ra khỏi 3370 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
CCleaner là một tối ưu hóa hệ thống freeware, sự riêng tư và công cụ làm sạch.

CCleaner là công cụ quán để làm sạch PC Windows của bạn. Giữ riêng tư của bạn trực tuyến và ngoại tuyến, và làm cho máy tính của bạn nhanh hơn và an toàn hơn. Dễ sử dụng và một nhỏ. Nó loại bỏ tập tin tạm thời và không sử dụng từ hệ thống của bạn – cho phép Windows chạy nhanh hơn, hiệu quả hơn và đem lại cho bạn thêm không gian đĩa cứng.

Nó cũng làm sạch vết của hoạt động trực tuyến của bạn chẳng hạn như lịch sử Internet của bạn. CCleaner loại bỏ không cần thiết mục trong Registry Windows giúp bạn gỡ bỏ cài đặt phần mềm và chọn mà bắt đầu chương trình với các cửa sổ.

Phần tốt nhất là nó là nhanh và miễn phí.

Tổng quan

CCleaner là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Piriform Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 39.741 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CCleaner là 6.21.10918, phát hành vào ngày 14/02/2024. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 6.20.10897, được sử dụng bởi 56 % trong tất cả các cài đặt.

CCleaner đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 58,1MB.

Người sử dụng của CCleaner đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho CCleaner!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 39.741 UpdateStar có CCleaner cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại